×
ქალი
კაცი
აქსესუარი
SALE

წესები და პირობები

ანგარიშსწორების საშუალებები:
ბარათით ანგარიშსწორება: 
ბარათით გადახდის განხორციელებისთვის, უნდა აირჩიოთ ველი "ბარათით გადახდა". ბარათის ნომერში შეგიძლიათ შეიყვანოთ ნებისმიერი ბანკის ბარათის ნომერი და ამავე ბარათის სხვა ჩამოთვლილი მონაცემები.

გაცვლა დაბრუნების წესები და პირობები:
პროდუქციის გაცვლა: 
პროდუქციის გაცვლა, ზომაში ან მოდელში შესაძლებელია  შეკვეთის მიღებიდან 3 დღის განმავლობაში, იგივე ან მეტი ღირებულების პროდუქტში. თუ პროდუქციას შენარჩუნებული აქვს სარეალიზაციო სახე (ჩაუცმელი, გაურეცხავი, ან სხვაგვარად უხმარი, თან ერთვის/მოუხსნელია პროდუქციის იარლიყი) და მომხმარებელი წარმოადგენს შესყიდვისას გაცემულ დამადასტურებელ ინვოისს. მაღაზიის ფუნქციონირების შემთხვევაში შესაძლებელია ნივთის გადაცვლა მაღაზიაში, ზემოთმოცემული პირობების დაცვით.

წუნდებული პროდუაცია: წუნდებული პროდუქციის გაცვლა, შესაძლებელია მიღებიდან 3 დღის განმავლობაში, იგივე ან მეტი ღირებულების პროდუქტში.თუ პროდუქციას შენარჩუნებული აქვს სარეალიზაციო სახე (ჩაუცმელი, გაურეცხავი, ან სხვაგვარად უხმარი, თან ერთვის/მოუხსნელია პროდუქციის იარლიყი) და მომხმარებელი წარმოადგენს შესყიდვისას გაცემულ დამადასტურებელ ინვოისს. მაღაზიის ფუნქციონირების შემთხვევაში შესაძლებელია ნივთის გადაცვლა მაღაზიაში, ზემოთმოცემული პირობების დაცვით.

დაბრუნების წესი: ნივთის დაბრუნების შეთხვევაში არ ხორციელდება თანხის დაბრუნება, შესაძლებელია მხოლოდ სხვა ნივთში გადაცვლა.

იმ შემთხვევაში თუ ნივთის მიწოდება განხორციელდა შეცდომით, ნივთის უკან დაბრუნებას უზრუნველყოფს კომპანია.